Výroční valná hromada SDH Chřešťovice 21.1.2017

25.01.2017 23:29
V sobotu 21.1. se v budově bývalé školy sešli dobrovolní hasiči, aby společně zhodnotili činnost dobrovolného sboru v minulém roce a zároveň podali návrhy plánů k aktivitě sboru v roce letošním.Úvodu se ujal jednatel sboru Václav Lid, který přivítal nejen všechny přítomné, ale také dva čestné hosty. Pozvání na schůzi přijali za obec Albrechtice nad Vltavou starosta Miroslav Ušatý a za Myslivecký spolek Jehnědno pan Josef Kozelka. Starosta obce Miroslav Ušatý se výstižně vyjádřil o možnostech každého člověka přispívat vlastním přičiněním ke společným věcem. Stručně a jasně: ,,Vše stojí na lidech!" Oba hosté také popřáli chřešťovickým hasičům, aby se jim i v letošním roce vše dařilo!Další projev patřil starostovi SDH Chřešťovice Miloslavu Marešovi. Vyjádřil se ke všem akcím, které se podařilo hasičům v loňském roce uspořádat a seznámil všechny s novými plány na rok 2017. Pak také všem aktivním hasičům poděkoval za jejich úsilí a čas věnovaný sboru. Jmenovitě p. Jaroslavovi Havlátkovi a p. Vladimírovi Radášovi za jejich pomoc při pořádání noční soutěže. Za dlouholetou spolupráci poděkoval ještě p.  Zdeňkovi Peroutkovi, který vždy ochotně hasičům  zapůjčoval vlastní automobil.  Loni, díky obci Albrechtice nad Vltavou se tento problém s autem konečně vyřešil a v současné době mají hasiči k dispozici auto již vlastní. Následovalo ještě vyjádření velitele Vítka Kothánka, který už po několikáté vyzval neaktivní členy, aby se začali zapojovat do činnosti sboru a tím by usnadnili práci i všem ostatním. Ještě poděkoval jmenovitě Františkovi Stropnickému za veliký podíl na fungování celého chřešťovického sboru.Došlo také na předávání ocenění. Čestnou medaili za zásluhy obdržel p. Václav Lid a dárkový balíček byl s gratulací předán p. Václavovi Marešovi k jeho životnímu jubileu. Na závěr se ještě v diskusi mohl každý k čemukoli vyjádřit a pak už se podával tradiční gulášek.
 
Plány sboru na rok 2017:
Maškarní bál, sběr železného odpadu, stavění máje, Okrsková soutěž, námětové cvičení, účast ve Vltavském poháru, noční soutěž 
v Chřešťovicích, zájezd na Moravu, dětský den, vítání a loučení s prázdninami, účast na naháňkách, drakiáda, Mikulášská nadílka.
15.6.1973