Roku 1894 byl založen hasičský sbor v obci. Bude se užívat stříkačky velkostatku, obec dodá alespoň deset u stříkačky vycvičených lidí. Hasící řád pro obec Křešťovickou byl vyhlášen 16. listopadu 1894 a je doslovně opsán v Pamětní knize. Velení přebírá starosta nebo radní či některý člen z obecního výboru.

V roce 1910 byl zřízen Sbor dobrovolných hasičů a na novou stříkačku bylo vypůjčeno od Hospodářské záložny v Písku 3000 K.

V roce1911 bylo mnoho ohňů následkem sucha. V Jamném vyhořelo z 28 čísel, 26 čísel. Hašení požáru se zůčastnil aktivně i Sbor dobrovolných hasičů z Křešťovic.

V letech 1926 - 1927 byla zakoupena nová čtyřkolová motorová stříkačka a dosavadní byla prodána obci Brlohu.

V součastné době je Sbor dobrovolných hasičů zařazen v zásahové skupině JPO 5. Aktivně se zúčastňuje hasičských soutěží a je hlavním pořadatelem kulturních akcí v obci.